PRODUKTLISTA

Tandläkarnas blankettjänst Dentalprodukter.

Roland offset är del av Postemballage i Sverige AB

www.postemballage.se

©Roland offset 2018

Tel: 013-13 03 55

Epost: info(at)rolandoffset.se

Tidlappar

Bl. nr

1. Tidlappar, grönt tryck

1. Tidlappar, svart tryck

1. Tidlappar, blått tryck

1B. Tidlappar, grönt tryck minuter

1B. Tidlappar, svart tryck minuter

1B. Tidlappar, blått tryck minuter

1C. Tidlappar, Idempapper á 2 ex (1+0)

Kort

Bl. nr

15A. Korrespondenskort A6

15B. Kallelsekort A6

15C. Kallelsekort A6 (15B med adresseringsrader på baksidan)

15X. Kallelsekort A6 (Ditt eget utförande)

15XA. Kallelsekort A6 (15X med adresseringsrader på baksidan)

Blanketter

Bl. nr

11A. Recept (ange förskrivarkod och arbetsplatskod i rutorna nedan)

12. Räkningsblankett A5 (fönsterkuvert 5R)

8. Påminnelse 1 gula A5 (fönsterkuvert 5R)

9. Påminnelse 2 blå A5 (fönsterkuvert 5R)

13B. Kvittenser A6

Brevpapper

Bl. nr

10A. A5 Linnepressat 80g

10B. A4 Linnepressat 80g

Kuvert

Bl. nr

5A. C6 Sverige

5R. E6 fönster, Sverige Mekan

C65. C65 Lyche / Bong utan fönster 110x220, vitt

E65h. E65 Lyche / Bong h2 fönster 110x220, vitt

E65v. E65 Lyche / Bong v2 fönster 110x220, vitt

C5v. C5 Lyche / Bong, vita 162x229

C5b. C5 Dokument, bruna 162x229

C4v. C4 Lyche / Bong, vita 229x324

C4b. C4 Dokument, bruna 229x324

Visitkort

Bl. nr

16. Visitkort, 1-färg

16B. Visitkort/Tidlapp, 1-färg

Lagervaror Bl. nr 30. Årssats 60 blad A4 liggande 34. Endagsblad A4 stående 120 blad 35. Årssats 60 blad A4 stående 38. Endagsblad A4 stående 120 blad 39. Tidboken, 200 blad, System Franzén

Journalkort

Bl. nr

23. Journalkort A5, viscard

25. Journalkort A5

25B. Journalkort A5, viscard

26. Journalkort A5

26B. Journalkort A5, viscard

30A. Journalkort A5

30B. Journalkort A5

30C. Journalkort 10 * 14,8 (OBS! formatet)

30D. Journalkort 12,5 * 20 (OBS! formatet)

40. Journalkort A5, konvolut

40F. Journalkort A5

41. Journalkort A5, konvolut

41F. Journalkort A5

Barn- och ungdomsjournal

Bl. nr

42. Journalkort A4

42B. Journalkort A4

42F. Journalkort A4

System: Jakobsson och Lindqvist

Bl. nr

50. Journalkort konvolut

51A **. Journalkort A5 med tidtalong viscard

51B. Journalkort A5 utan tidtalong

System: Team Franzén

Bl. nr

70. Huvud- och undersökningsjournal

71. Daganteckningskort A4

72. Daganteckningskort A5

Övriga blanketter

Bl. nr

6. Registerblankett

7. Registrering/Självanames A5

19B. Akutbehandling A5

21. Hälsodeklaration A4 fram & baksida

21B. Tandstatus A5

22. Hälsodeklaration, gamla utförandet

22B. Hälsodeklaration/Frågeformulär, System Team Franzén

45. Puts och munhygienjournal A5

98. Råd vid blödning

99. Fickdjup A5

99B. Parodjournal A5, System Team Franzén

T90. Basjournal A4

T91. Status och terapikort A4

T92A. Daganteckningsblad A4, utan adressrader (100g papper)

T92B. Daganteckningsblad A4, med adressrader (100g papper)

T93. Daganteckningsblad A4, med adressrader (240g papper)

Övrigt

Bl. nr

-. Tandvårdskvitto i block (6 kvittenser på varje blad med perf)

-. PlusGiroinbetalningskort

-. PlusGiroinbetalningskort med talong o perf A4

36. Remiss A4, självkarboniserande 3 blad i varje set (4:80 per set)

80. Kladdblock A6 (10 block)

Lagervaror Bl. nr 30. Årssats 60 blad A4 liggande 34. Endagsblad A4 stående 120 blad 35. Årssats 60 blad A4 stående 38. Endagsblad A4 stående 120 blad 39. Tidboken, 200 blad, System Franzén
Lagervaror Bl. nr 30. Årssats 60 blad A4 liggande 34. Endagsblad A4 stående 120 blad 35. Årssats 60 blad A4 stående 38. Endagsblad A4 stående 120 blad 39. Tidboken, 200 blad, System Franzén
Lagervaror Bl. nr 30. Årssats 60 blad A4 liggande 34. Endagsblad A4 stående 120 blad 35. Årssats 60 blad A4 stående 38. Endagsblad A4 stående 120 blad 39. Tidboken, 200 blad, System Franzén